Klasse B Personbil

Øvelseskjøring

For å drive øvelseskjøring med bil må eleven være fylt 16 år og ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Kursbevis skal være med under øvelseskjøring.
Ledsager må være 25 år og ha hatt førerkort klasse B sammenhengende de siste fem årene. Bilen skal merkes med en synlig rød L, og det skal festes et speil innvendig som gir ledsager tilstrekkelig utsyn bakover.

Kjøper du vår startpakke får du det som trengs til bilen for å øvelseskjøre privat.

Trafikkopplæringen

For å kunne få førerkort må du ha gjennomført obligatorisk opplæring, bestå teoretisk og praktisk prøve.
Du må også kunne tilfredsstille helsekravene til den førerkortklassen du skal ta førerkort i og ha en godkjent vandel fra politiet.
For å få dette må du sende inn søknad om førerkort til Statens Vegvesen. Dette må gjøres i god tid før du ønsker å ta den teoretiske prøven.

Det aller enkleste er å levere søknaden elektronisk. Dette kan du gjøre HER.

Trafikkopplæringen for personbil følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at du skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at du får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

Opplæringsmodellen er delt inn slik:


Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs inkludert førstehjelp og mørkekjøring
Trinn 2 - Grunnleggende opplæring (teknisk kjøretøybehandling)
Trinn 3 - Trafikal del
Trinn 4 - Avsluttende opplæring.

Innholdet og målene i opplæringen står nærmere beskrevet i læreplanen og i trafikkopplæringsforskriften.


Automatgir

Stadig flere elever ønsker førerkort på automatgir. Den obligatoriske opplæringen er den samme som ved manuell, og det samme er målene i læreplanen.
Automatgir kan passe fint for deg som føler det å håndtere en manuell bil kan bli i det meste laget.
Ønsker du førerkort på automat er det viktig at du er klar over at dette gir deg kun førerrett på automat girede biler.
Dersom du ved en senere anledning ønsker å oppgradere førerkortet til manuell er alt som trengs en ny førerprøve.