Klasse BE/B96 Tilhenger

Nå er det mulig å velge mellom to typer klasser når man ønsker å få førerkort på tyngre tilhenger. Forskjellen på disse er slik:

Med B96 har du lov til å kjøre bil + tilhenger med til sammen tillatt totalvekt 4250kg. Opplæringen er lik som på BE, men her slipper du en førerprøve.

Med BE har du lov til å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt opptil 3500 kg. Det er viktig å huske at det som står i bilens vognkort er gjeldene. Selv om du har lov til å trekke en tung henger betyr det ikke at bilen din har det.
For å få førerkort klasse BE må du bestå en førerprøve.

Ønsker du førerkort klasse BE/B96 må du gjennomføre minst 7 timer obligatorisk opplæring.

Opplæringsmodellen for klasse BE/B96 er delt inn i 4 trinn. Hvor trinn 1 er dekket når man har førerkort klasse B.

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring.
Her skal du lære deg å kjøre bil og tilhenger rent kjøreteknisk. Det innebærer av- og påkobling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre en sikkerhetskontroll av bil med tilhenger.
På trinn 2 er det 1 obligatorisk vurderingstime.

Trinn 3 - Trafikal opplæring. Her skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Det innebærer å kjøre økonomisk, effektivt og tydelig. Samt å kunne vurdere snuplasser, snu metoder og evt bruk av medhjelper ved snuing.
På trinn 3 er det 1 obligatorisk vurderingstime.


Trinn 4 - Avsluttende opplæring. Den delen av opplæringen er delt i to typer kurs.

Obligatorisk lastsikringskurs på 2 timer. Her lærer du gode og trygge metoder for å sikre lasten, samt hvorfor det er så viktig å sikre og merk lasten korrekt.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 3 timer. Her skal du videreutvikle kjørekompetansen din, velge kjøremåter med lav risiko, motvirke at ulykker kan skje og reflektere over erfaringen med å kjøre bil med tilhenger.


Er du usikker på om du trenger utvidet førerkort for å kjøre med din tilhenger. Sjekk ut tilhengerkalkulatoren til Statens Vegvesen HER